Opis Plik
Statut Spółki Akcyjnej – stan na dzień 25 czerwca 2014 r. pdf-icon
Statut Spółki Akcyjnej – stan na dzień 25 marca 2011 r. pdf-icon
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia pdf-icon
Regulamin Rady Nadzorczej pdf-icon
Regulamin Zarządu pdf-icon
Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect – oświadczenie Zarządu pdf-icon