Projekt: „Rozbudowa architektury telekomunikacyjnego systemu świadczenia usług zintegrowanych opartego na systemie 1G-PON o szczelinowanie czasowe

Cel projektu: Rozwój współpracy dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych.

Planowane efekty: rozbudowa architektury telekomunikacyjnego systemu świadczenia usług zintegrowanych bazującego na rozwiązaniach światłowodowych (1G-PON) z podziałem długości fali.

Wartość projektu: 98 400 zł

Wkład funduszy: 72 000 zł

Głównym celem projektu jest:

1. Uruchomienie produkcji nowego dekodera umożliwiającego odbiór telewizji w technologii 4K Ultra HD
2. Rozszerzenie dotychczasowej oferty o świadczenie usługi dystrybucji telewizji w technologii 4K Ultra HD w sieci telewizji kablowej/internetowej w oparciu o powyższy dekoder.

Celami szczegółowymi są:

1. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy
2. Zdobycie nowych rynków oraz klientów
3. Rozszerzenie zakresu działalności firmy
4. Wzrost jakości życia i innowacyjności regionu Dolnego Śląska, poprzez możliwość odbioru nowoczesnej telewizji 4K przez firmy i mieszkańców regionu
5. Optymalne wykorzystanie zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa
6. Zakup maszyny i urządzeń niezbędnych do seryjnej produkcji dekodera telewizyjnego
7. Wyposażenie Wnioskodawcy w serwery (i sprzęt towarzyszący) umożliwiające wysyłanie odpowiednio zmodyfikowanego strumienia sygnału do klienta końcowego.

Planowane efekty:

Projekt jest konsekwencją prac działu B+R Wnioskodawcy oraz analiz obecnych trendów w zakresie usług dostarczania multimediów.

Efektem realizacji Projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego dekodera 4K, nowej usługi oraz najnowszej technologii przesyłu danych, wzrost przychodów i zysków Wnioskodawcy oraz dodatkowe miejsca pracy u Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 4 831 526,63 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 649 396,77 zł

Procedury Ofertowe

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Wprowadzenie na rynek systemu przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych UHD w oparciu o produkcję własnego dekodera nowej generacji (4K)” przez KORBANK S.A. w ramach RPO Dolnego Śląska (Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”), zachęcamy do składania ofert.

Spis Zapytań Ofertowych:

L.p. Data Nazwa Treść Zapytania Rozstrzygnięcie

Projekt: „Wprowadzenie na rynek systemu przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych UHD w oparciu o produkcję własnego dekodera nowej generacji (4K)”