Raporty2022-11-14T12:48:59+01:00
Data Typ Numer Temat
2022-10-26 Bieżący 8/2022 Pozwolenie na użytkowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego i DataCenter
2022-08-31 Bieżący 7/2022 Uruchomienie finansowania inwestycji w formie Pożyczki szerokopasmowej
2022-07-28 Bieżący 6/2022 Zawarcie istotnej umowy o finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki szerokopasmowej
2022-07-21 Bieżący 5/2022 Zakończenie sporu między spółką zależną KORBANK Media Cyfrowe Sp. z o.o. a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
2022-07-02 Bieżący 4/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 30.06.2022r.
2022-06-15 Bieżący 3/2022 Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo Centrum Badawczo-Rozwojowego KORBANK DATA CENTER
2022-06-01 Bieżący 2/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2022-03-14 Bieżący 1/2022 Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo Centrum Badawczo-Rozwojowego KORBANK Data Center
2021-11-02 Bieżący 4/2021 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny
2021-06-28 Bieżący 3/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 28.06.2021 r.
2021-06-02 Bieżący 2/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2021-02-23 Bieżący 1/2021 Informacja o transakcji w trybie art. 19 MAR
2020-11-02 Bieżący 10/2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
2020-09-18 Bieżący 9/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 17.09.2020r.
2020-09-03 Bieżący 8/2020 Zawarcie umowy o współpracy w zakresie fotowoltiki
2020-08-21 Bieżący 7/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2020-05-04 Bieżący 6/2020 Zawarcie istotnej umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Data Center
2020-04-24 Bieżący 5/2020 Zawarcie istotnej umowy o finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki szerokopasmowej
2020-04-21 Bieżący 4/2020 Zawarcie istotnej umowy o kredyt inwestycyjny
2020-01-22 Bieżący 3/2020 Zawarcie ugody przez podmiot zależny
2020-01-15 Bieżący 2/2020 Zawarcie istotnej umowy o finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki szerokopasmowej
2020-01-09 Bieżący 1/2020 Informacja o transakcji w trybie art. 19 MAR
2019-06-27 Bieżący 6/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 27.06.2019r.
2019-06-05 Bieżący 4/2019 Przypisowa decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2019-05-30 Bieżący 3/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KORBANK S.A. wraz z projektami uchwał
2019-03-11 Bieżący 1/2019 Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR
2018-06-28 Bieżący 10/2018 Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR
2018-06-25 Bieżący 9/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 25.06.2018 r.
2018-06-14 Bieżący 7/2018 Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR
2018-05-30 Bieżący 6/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KORBANK S.A. wraz z projektami uchwał
2018-04-23 Bieżący 5/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KORBANK S.A. w dniu 23.04.2018 r.
2018-03-27 Bieżący 3/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2018-02-26 Bieżący 2/2018 Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR
2018-02-15 Bieżący 1/2018 Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR
2017-09-29 Bieżący 10/2017 Informacja o transakcji nabycia akcji, w trybie art. 19 MAR
2017-09-27 Bieżący 9/2017 Informacja o transakcji nabycia akcji, w trybie art. 19 MAR
2017-09-15 Bieżący 8/2017 Informacja o transakcji nabycia akcji, w trybie art. 19 MAR
2017-09-13 Bieżący 7/2017 Informacja o transakcji nabycia akcji, w trybie art. 19 MAR
2017-08-16 Bieżący 6/2017 Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR
2017-07-24 Bieżący 5/2017 Informacja o transakcji nabycia akcji, w trybie art. 19 MAR
2017-06-30 Bieżący 3/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KORBANK S.A. w dniu 29.06.2017 r.
2017-06-02 Bieżący 1/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2016-10-05 Bieżący 5/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ KORBANK S.A. w dniu 29.09.2016r.
2016-09-01 Bieżący 4/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2016-07-01 Bieżący 3/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. na dzień 29 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał
2016-01-13 Bieżący 1/2016 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2015-06-02 Bieżący 4/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2015-01-27 Bieżący 3/2015 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2015-01-27 Bieżący 2/2015 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2015-01-27 Bieżący 1/2015 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2014-06-27 Bieżący 5/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korbank S.A. w dniu 25 czerwca 2014 r.
2014-05-30 Bieżący 3/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2014-01-22 Bieżący 2/2014 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2014-01-22 Bieżący 1/2014 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2013-07-05 Bieżący 6/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korbank S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r.
2013-05-29 Bieżący 4/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2013-01-18 Bieżący 3/2013 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2013-01-18 Bieżący 2/2013 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2013-01-18 Bieżący 1/2013 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2012-07-04 Bieżący 5/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korbank S.A. w dniu 29 czerwca 2012 r.
2012-05-29 Bieżący 3/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2012-01-18 Bieżący 2/2012 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2012-01-18 Bieżący 1/2012 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2011-07-04 Bieżący 6/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korbank S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r.
2011-06-03 Bieżący 4/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2011-04-15 Bieżący 3/2011 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2011-03-25 Bieżący 2/2011 Zawiadomienie o zejściu poniżej udziału 90% oraz o zmianie o co najmniej 1% ponad udziału 33% w ogólnej liczbie głosów w spółce Korbank S.A.
2011-02-22 Bieżący 1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Data Typ Numer Temat
2022-11-10 Kwartalny 12/2022 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2022 roku
2022-08-12 Kwartalny 11/2022 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2022 roku
2022-07-04 Bieżący 10/2022 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – odwołanie jednego z członków i powołanie nowego członka
2022-06-30 Bieżący 9/2022 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 30.06.2022 r.
2022-06-22 Bieżący 8/2022 Powołanie na Prezesa Zarządu Spółki AVIOS Sp. z o.o.
2022-06-01 Bieżący 7/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2022-05-30 Roczny 6/2022 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok 2021
2022-05-30 Roczny 5/2022 Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok 2021
2022-05-30 Bieżący 4/2022 Rezygnacja Członka Zarządu z pełnionych funkcji
2022-05-12 Kwartalny 3/2022 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2022 roku
2022-02-11 Kwartalny 2/2022 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2021 roku
2022-01-14 Bieżący 1/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
2021-12-29 Bieżący 10/2021 Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego KORBANK S.A. za rok 2021
2021-11-12 Kwartalny 9/2021 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2021 roku
2021-08-12 Kwartalny 8/2021 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2021 roku
2021-06-28 Bieżący 7/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 28.06.2021 r.
2021-06-02 Bieżący 6/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2021-05-28 Roczny 5/2021 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok 2020
2021-05-28 Roczny 4/2021 Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok 2020
2021-05-13 Kwartalny 3/2021 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2021 roku
2021-02-11 Kwartalny 2/2021 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2020 roku
2021-01-20 Bieżący 1/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
2020-12-17 Bieżący 12/2020 Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego KORBANK S.A. za rok 2020
2020-12-17 Bieżący 11/2020 Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego KORBANK S.A. za rok 2020
2020-11-12 Bieżący 11/2020 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2020 roku
2020-09-17 Bieżący 10/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 17.09.2020 r.
2020-08-21 Bieżący 9/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2020-08-12 Kwartalny 8/2020 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2020 roku
2020-07-31 Roczny 7/2020 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok 2019
2020-07-31 Roczny 6/2020 Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok 2019
2020-05-13 Kwartalny 5/2020 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2020 roku
2020-05-04 Bieżący 4/2020 Korekta raportu bieżącego 1/2020 (Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.) – zmiana terminu publikacji raportów rocznych
2020-02-12 Kwartalny 3/2020 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2019 roku
2020-01-23 Bieżący 2/2020 Zawarcie umów z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019
2020-02-12 Kwartalny 3/2020 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2019 roku
2020-01-17 Bieżący 1/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
2019-12-04 Bieżący 13/2020 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok 2019
2019-11-14 Kwartalny 12/2019 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2019 roku
2019-11-12 Bieżący 11/2019 Korekta raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 7.11.2019
2019-11-07 Bieżący 10/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2019 roku
2019-08-12 Kwartalny 9/2019 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2019 roku
2019-06-27 Bieżący 8/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 27.06.2019r.
2019-05-30 Bieżący 7/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KORBANK S.A. wraz z projektami uchwał
2019-05-30 Roczny 6/2019 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2018 rok
2019-05-30 Roczny 5/2019 Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za 2018 rok
2019-05-13 Kwartalny 4/2019 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2019 roku
2019-04-23 Bieżący 3/2019 Zawarcie istotnych umów o finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki szerokopasmowej
2019-02-11 Kwartalny 2/2019 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2018 roku
2019-01-15 Bieżący 1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku
2018-12-05 Bieżący 13/2018 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018
2018-11-12 Kwartalny 12/2018 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2018 roku
2018-08-13 Kwartalny 11/2018 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2018 roku
2018-06-25 Bieżący 10/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 25.06.2018 r.
2018-05-30 Bieżący 9/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KORBANK S.A. wraz z projektami uchwał
2018-05-30 Roczny 8/2018 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za 2017 rok
2018-05-30 Roczny 7/2018 Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za 2017 rok
2018-05-14 Kwartalny 6/2018 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2018 roku
2018-04-26 Bieżący 5/2018 Zakup nieruchomości na potrzeby realizacji projektu CTR w Radomiu
2018-04-23 Bieżący 4/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 23.04.2018 r.
2018-03-27 Bieżący 3/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2018-02-12 Kwartalny 2/2018 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2017 roku
2018-01-11 Bieżący 1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
2017-12-21 Bieżący 13/2017 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017
2017-11-16 Bieżący 12/2017 Zakup 100% udziałów w spółce GLnet Sp. z o.o.
2017-11-13 Kwartalny 11/2017 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2017 roku
2017-08-11 Kwartalny 10/2017 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2017 roku
2017-06-30 Bieżący 9/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 29.06.2017 r.
2017-06-02 Bieżący 8/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2017-05-31 Roczny 7/2017 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok 2016
2017-05-31 Roczny 6/2017 Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok 2016
2017-05-12 Kwartalny 5/2017 Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2017 roku
2017-05-12 Bieżący 4/2017 Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok
2017-04-04 Bieżący 3/2017 Zakup 51% udziałów w spółce Mitraco sp. z o.o.
2017-02-13 Kwartalny 2/2017 Raport kwartalny spółki KORBANK S.A. za IV kwartał 2016 roku
2017-01-12 Bieżący 1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.
2016-12-13 Bieżący 13/2016 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
2016-11-12 Kwartalny 12/2016 Raport kwartalny spółki KORBANK S.A. za III kwartał 2016 roku
2016-09-30 Bieżący 11/2016 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KORBANK S.A. w dniu 29 września 2016 r.
2016-09-01 Bieżący 10/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2016-08-17 Bieżący 9/2016 Zawarcie istotnej umowy – przeniesienie własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę KORBANK Data Center
2016-08-12 Kwartalny 8/2016 Raport kwartalny spółki KORBANK S.A. za II kwartał 2016 roku
2016-06-30 Bieżący 7/2016 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KORBANK S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.
2016-06-03 Bieżący 6/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. na dzień 29 czerwca 2016 r.wraz z projektami uchwał
2016-06-02 Roczny 5/2016 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok obrotowy 2015
2016-06-02 Roczny 4/2016 Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok obrotowy 2015
2016-05-12 Kwartalny 3/2016 Raport kwartalny spółki KORBANK S.A. za I kwartał 2016 roku
2016-02-12 Kwartalny 2/2016 Raport kwartalny spółki KORBANK S.A. za IV kwartał 2015 roku
2016-01-12 Bieżący 1/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.
2015-11-12 Kwartalny 11/2015 Raport kwartalny spółki KORBANK S.A. za III kwartał 2015 roku
2015-08-12 Kwartalny 10/2015 Raport kwartalny spółki Korbank S.A. za II kwartał 2015 roku
2015-06-30 Bieżący 9/2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.
2015-06-02 Bieżący 8/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2015-06-01 Roczny 7/2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok obrotowy 2014
2015-06-01 Roczny 6/2015 Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok obrotowy 2014
2015-05-12 Kwartalny 5/2015 Raport kwartalny spółki Korbank S.A. za I kwartał 2015 roku
2015-02-12 Kwartalny 4/2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-01-16 Bieżący 3/2015 Hamonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r. – Korekta
2015-01-14 Bieżący 2/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.
2015-01-01 Bieżący 1/2015 Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą
2014-11-12 Kwartalny 13/2014 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-10-22 Bieżący 12/2014 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2014
2014-08-12 Kwartalny 11/2014 Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-06-25 Bieżący 10/2014 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. w dniu 25 czerwca 2014 r.
2014-06-24 Bieżący 9/2014 Rezygnacja Członka Zarządu
2014-05-30 Bieżący 8/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2014-05-30 Roczny 7/2014 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok obrotowy 2013
2014-05-30 Roczny 6/2014 Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok obrotowy 2013
2014-05-12 Kwartalny 5/2014 Raport okresowy za I kwartał 2014 roku
2014-04-17 Bieżący 4/2014 Rozwiązanie oraz zawarcie nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą
2014-04-16 Bieżący 3/2014 Strategia rozwoju KORBANK S.A. na lata 2014-2015
2014-02–12 Kwartalny 2/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
2014-01-10 Bieżący 1/2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.
2013-11-12 Kwartalny 15/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013 roku
2013-10-29 Bieżący 14/2013 Umowa członkowska z iNET group Sp. z o.o.
2013-10-22 Bieżący 13/2013 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.
2013-08-12 Kwartalny 12/2013 Raport okresowy za II kwartał 2013 roku
2013-06-29 Bieżący 11/2013 Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
2013-06-29 Bieżący 10/2013 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r.
2013-05-29 Bieżący 9/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2013-05-28 Roczny 8/2013 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2012
2013-05-28 Roczny 7/2013 Jednostkowy raport roczny Korbank S.A. za rok obrotowy 2012
2013-05-13 Kwartalny 6/2013 Raport okresowy za I kwartał 2013 roku
2013-02-14 Kwartalny 5/2013 Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku
2013-02-14 Bieżący 4/2013 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r.
2013-01-23 Bieżący 3/2013 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.
2013-01-23 Bieżący 2/2013 Zawarcie istotnej umowy o kredyt złotowy obrotowy
2013-01-23 Bieżący 1/2013 Zawarcie istotnej umowy o kredyt złotowy na inwestycje Emitenta
2012-11-21 Bieżący 21/2012 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa światłowodowej sieci szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwanicach”
2012-11-20 Bieżący 20/2012 Zawarcie istotnej umowy na usługę transmisji danych na potrzeby jednostek oświatowych Gminy Wrocław
2012-11-12 Kwartalny 19/2012 Raport kwartalny za III kwartał 2012 r.
2012-10-23 Bieżący 18/2012 Wybór oferty Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. jako najkorzystniejszej w zamówieniu pn. „Usługa transmisji danych na potrzeby jednostek oświatowych Gminy Wrocław”
2012-08-10 Bieżący 17/2012 Pozytywna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu „Rozbudowa światłowodowej sieci szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwanicach”
2012-08-10 Kwartalny 16/2012 Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.
2012-06-29 Bieżący 15/2012 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. w dniu 29 czerwca 2012 r.
2012-06-14 Bieżący 14/2012 Korekta szacowanych wyników finansowych na 2011 rok
2012-06-14 Roczny 13/2012 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2011
2012-06-14 Roczny 12/2012 Jednostkowy raport roczny Korbank S.A. za rok obrotowy 2011
2012-05-29 Bieżący 11/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2012-05-10 Kwartalny 10/2012 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r.
2012-05-10 Kwartalny 9/2012 Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2012 r.
2012-02-15 Bieżący 8/2012 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą i jednoczesne zawarcie nowej umowy w tym zakresie
2012-02-14 Kwartalny 7/2012 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.
2012-02-14 Kwartalny 6/2012 Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.
2012-01-16 Bieżący 5/2012 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.
2012-01-13 Bieżący 4/2012 Informacja o rezygnacji z publikacji raportów miesięcznych
2012-01-13 Bieżący 3/2012 Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2011 r.
2012-01-11 Bieżący 2/2012 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
2012-01-05 Bieżący 1/2012 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
2011-12-23 Bieżący 56/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta z Software Mind S.A.
2011-12-20 Bieżący 55/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
2011-12-14 Bieżący 54/2011 Raport miesięczny za miesiąc listopad 2011 r.
2011-12-08 Bieżący 53/2011 Zawarcie istotnej umowy przez KORBANK S.A.
2011-11-23 Bieżący 52/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
2011-11-14 Bieżący 51/2011 Raport miesięczny za miesiąc październik 2011 r.
2011-11-10 Bieżący 50/2011 Korekta prognoz wyników finansowych na 2011 rok
2011-11-10 Kwartalny 49/2011 Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 r.
2011-11-10 Kwartalny 48/2011 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r.
2011-10-13 Bieżący 47/2011 Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2011 r.
2011-09-30 Bieżący 46/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
2011-09-30 Bieżący 45/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
2011-09-28 Bieżący 44/2011 Zawarcie istotnej umowy
2011-09-28 Bieżący 43/2011 Zawarcie istotnej umowy
2011-09-24 Bieżący 42/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
2011-09-15 Bieżący 41/2011 Zawarcie istotnej umowy
2011-09-14 Bieżący 40/2011 Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2011 r.
2011-09-14 Bieżący 39/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
2011-09-02 Bieżący 38/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
2011-08-14 Bieżący 37/2011 Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2011 r.
2011-08-12 Kwartalny 36/2011 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2011 r.
2011-08-12 Kwartalny 35/2011 Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2011 r.
2011-08-05 Bieżący 34/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
2011-08-04 Bieżący 33/2011 Wybór oferty Korbank S.A. w postępowaniu o zamówienie publiczne przez Urząd Miejski Wrocławia
2011-08-03 Bieżący 32/2011 Uzyskanie zgody na świadczenie usług w wieżowcu SKY TOWER we Wrocławiu
2011-07-28 Bieżący 31/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
2011-07-14 Bieżący 30/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank S.A. ze spółką Elektromont S.A.
2011-07-14 Bieżący 29/2011 Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2011 r.
2011-07-11 Bieżący 28/2011 Zawarcie istotnej umowy przez KORBANK S.A.
2011-07-04 Bieżący 27/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
2011-07-01 Bieżący 26/2011 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r.
2011-06-20 Bieżący 25/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o. ze spółką Marsoft S.A.
2011-06-15 Roczny 24/2011 Jednostkowy raport roczny Korbank S.A. za 2010 rok
2011-06-14 Bieżący 23/2011 Raport miesięczny za miesiąc maj 2011 r.
2011-06-03 Bieżący 22/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
2011-05-25 Bieżący 21/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
2011-05-19 Bieżący 20/2011 Korekta raportu bieżącego nr 9/2011 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2011-05-13 Bieżący 19/2011 Raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2011 r.
2011-05-13 Kwartalny 18/2011 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r
2011-05-13 Kwartalny 17/2011 Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2011 r.
2011-04-20 Bieżący 16/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D oraz zakończenia notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D
2011-04-13 Bieżący 15/2011 Raport miesięczny za miesiąc marzec 2011 r.
2011-04-13 Bieżący 14/2011 Wyrażenie zgody na zawarcie transakcji kupna-sprzedaży akcji
2011-04-12 Bieżący 13/2011 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010 rok
2011-04-11 Bieżący 12/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
2011-04-11 Bieżący 11/2011 Korekta raportu bieżącego nr 2/2011 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 r.
2011-04-04 Bieżący 10/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
2011-03-25 Bieżący 9/2011 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2011-03-25 Bieżący 8/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D
2011-03-14 Bieżący 7/2011 Raport miesięczny za miesiąc luty 2011 r.
2011-02-23 Bieżący 6/2011 Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk
2011-02-14 Kwartalny 5/2011 Raport kwartalny za IV kwartał 2010 r.
2011-02-14 Bieżący 4/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii D na dzień 15 lutego 2011 r.
2011-02-10 Bieżący 3/2011 Wprowadzenie akcji serii B, C i D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect
2011-02-10 Bieżący 2/2011 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 r.
2011-02-01 Bieżący 1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu EBI