Pomoc2022-07-20T12:27:44+02:00
Komu możemy udostępnić Twoje dane?2018-05-18T15:14:41+02:00

Korbank może przekazać Twoje dane zgodnie z prawem telekomunikacyjnym organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami w internecie. Korbank może udostępnić Twoje dane także w celach przeprowadzenia windykacji, egzekucji komorniczej lub na żądanie organów podatkowych.

Twoje dane nie będą przekazywanie przez Korbank do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie tj. Zainteresowania, płeć, wiek, bycie studentem lub osoba pracująca.

Długość przechowywania danych osobowych przez Korbank2018-05-18T15:14:31+02:00

Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.

Gwarancja spełnienia przez Korbank wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych:2018-05-18T15:14:21+02:00

prawo dostępu i sprostowania danych ( informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania ) : jeśli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe.

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych : jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy ale Korbank ich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez Korbank czy Twoje żądanie jest uzasadnione.

– prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli

 • Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

– masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez Korbank danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

– możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że Korbank usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.

Cel przetwarzania przez Korbank Twoich danych:2018-05-18T15:14:06+02:00

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Tobą w celu wykonywania usług telekomunikacyjnych. Twoje dane tkj. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer IP,numer PESEL, numer NIP są niezbędne w celu :

– umożliwienia prawidłowego świadczenia usług telekomunikacyjnych, zapewnienia prawidłowej obsługi

technicznej, reklamacyjnej, marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej, egzekucyjnej.

– obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie,

– prowadzenia danych statystycznych,

– zapewnienia zasady rozliczalności,

– potrzebne nam przechowywanie Twoich danych także dla celów podatkowych i księgowych.

Informacje podstawowe2020-09-30T11:08:53+02:00

Administratorem danych osobowych jest Korbank Media Cyfrowe Sp. z o.o., Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp.z o. o. oraz Korbank Data Center Sp. z o.o. zwani dalej KORBANK z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław. Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacja umowy na usługi telekomunikacyjne jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy.

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych tj. adres e-mail: iod@korbank.pl lub adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Korbank Media Cyfrowe Sp. z o. o. , ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o. o. ,ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Korbank Data Center Sp. z o.o. ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław.

Instalacja usług2017-03-10T07:48:47+01:00

Termin instalacji

Po złożeniu zamówienia, zadzwonimy do Ciebie w celu umówienia instalacji. Każdy termin będzie z Tobą umawiany indywidualnie w zależności od Twoich potrzeb. Zdecydowana większość klientów zostaje podłączonych już w ciągu 3-4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

Obecność podczas instalacji

Najważniejszą sprawą jest to, żeby w czasie instalacji była osoba, która złożyła zamówienie. Dbając o wasze bezpieczeństwo, umowę podpisaną na przykładowo  Jana Kowalskiego, będzie mógł podpisać tylko Jan Kowalski. Jeżeli Jan Kowalski nie będzie obecny w domu w trakcie instalacji, prosimy o wydrukowanie umowy w dwóch kopiach, podpisanie oraz pozostawienie osobie, która przyjmie technika (wraz z kserem dowodu osobistego).

Poza tym należy ułatwić dostęp do infrastruktury sieciowej np. gniazdka sieciowego poprzez odsunięcie przedmiotów utrudniających do niego dotarcie (np. kanapa, szafa) oraz zapewnienie łatwego dostępu do odbiorników (np. odsunięcie telewizora od ściany)

Ile czasu może potrwać instalacja

Czas instalacji zależy od rodzaju zamówionych usług, układu mieszkania, dostępności do infrastruktury urządzeń sieciowych oraz odbiorników (telewizor, komputer). Przeważnie instalacja trwa od 30 minut- 90 minut.

Czy w czasie instalacji pobierane są jakieś opłaty?

Nie, instalator Korbank nie będzie przyjmował od Ciebie żadnych pieniędzy. Opłata instalacyjna będzie doliczona do pierwszej faktury i jest określona w podpisanej umowie/regulaminie.

Kiedy będę mógł zacząć korzystać z podłączonych usług 

Z podłączonych usług będziesz mógł korzystać od razu po zakończonej instalacji.

Jak będzie wyglądała moja instalacja? 

Etap 1

Instalator w pierwszym etapie dokona rozpoznania obecnej instalacji w lokalu. W przypadku braku infrastruktury sieciowej firmy Korbank (gniazdka lub kabla ethernetowego), instalator będzie musiał dokonać wprowadzenia kabla ethernetowego do mieszkania.

Etap 2

Instalator podłączy infrastrukturę sieciową do odbiorników (telewizor, komputer).

Schemat może wyglądać następująco:

Z gniazda firmy Korbank przeprowadzony zostaje kabel ethernetowy do dekodera, który zostaje podłączony do telewizora za pomocą Kabla HDMI. Instalator będzie posiadał ze sobą odpowiednie okablowanie w czasie instalacji.

Etap 3

Instalator po podłączeniu urządzeń aktywuje usługi i dokona sprawdzenia czy wszystko działa poprawnie.

Etap 4

Podpisanie umowy/aneksu.

Jestem wynajmującym mieszkanie, czy potrzebna jest zgoda właściciela na instalacje?

Zgoda na instalację jest niezbędna w przypadku braku w lokalu gotowej infrastruktury sieciowej (gniazdka) i niezbędne będzie wprowadzanie okablowania do mieszkania (firma Korbank nie korzysta z okablowania innych operatorów telekomunikacyjnych). Zgoda na montaż jest do pobrania w zakładce dokumenty.

Zamówienie usług2017-03-02T08:15:06+01:00

Usługi KORBANK  możesz zamówić:

Możesz też sprawdzić dostępność usług w interesującym Cię miejscu.

Pilot2017-03-01T09:51:54+01:00

Fałszywe komunikaty2017-03-01T09:51:55+01:00

Informujemy, iż pojawiające się poniższe komunikaty są próbą wyłudzenia od użytkowników pieniędzy (poprzez wysłanie SMS na wskazany numer). Jest to SMS typu Premium, po wysłaniu którego użytkownik zostanie obciążony kwotą kilkunastu lub kilkudziesięciu złotych.

Ważna rzecz, którą należy sprawdzić, to adres internetowy w pasku adresu przeglądarki.
Wszystkie komunikaty od firmy KORBANK zawierają na początku adres:
http:// korbank.pl lub http://k.pl lub zamieszczone są na naszym oficjalnym facebooku

Prosimy uważać podczas przeglądania internetu na klikanie w różnego rodzaju reklamy lub okienka wyglądające jak odtwarzacze filmów. Jeżeli są Państwo nakłaniani do rejestracji lub przesłania dodatkowych danych (numery telefonu, adresy email) – w większości przypadków są to próby wyłudzenia danych użytkowników. Posiadanie programu antywirusowego z aktualną bazą danych oraz dodatki blokujące reklamy/skrypty w przeglądarce internetowej pomagają w unikaniu przypadków jak ten opisany przez nas.

Przykłady fałszywych komunikatów:

20161002_1801071

Własna lista kanałów2017-03-02T15:05:14+01:00

W celu stworzenia własnej listy kanałów, wykonaj poniższe kroki :

 1. Wybierz z menu zakładkę Lista Kanałów
 2. Wpisz kod PIN swojego KORBOXa. Jeżeli go nie posiadasz – skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. W celu zamknięcia klawiatury na pilocie swojego KORBOXA naciśnij przycisk wstecz i wybierz OK.
 3. Wybierz „nowa lista kanałów” i wpisz nazwę swojej listy. Przy tworzeniu listy masz do wyboru dwie opcje:
  • Zmodyfikuj aktualną listę kanałów – będziesz mógł edytować kolejność oraz usuwać kanały z istniejącej już listy domyślnej.
  • Nie zaznaczając opcji zmodyfikuj stworzysz swoją listę od podstaw.Zaakceptuj swój wybór klikając OK.
 4.        Na ekranie po lewej stronie pojawi się lista wszystkich kanałów, po prawej stronie lista kanałów dodanych do Twojej listy. Możesz teraz:

  Dodawać kanały

  Zaznacz kanały z listy wszystkich kanałów, które chcesz dodać do nowej listy kanałów klikając OK. Następnie wybierz dodaj kanały. Twoje kanały  automatycznie pojawią się na nowej liście.

 Usuwać kanały

 W celu usunięcia kanałów z własnej listy, zaznacz je klikając przyciskiem OK na pilocie dekodera i wybierz usuń kanały

 Zmieniać kolejność

 W celu zmiany kolejności na własnej liście przytrzymaj OK i wybierz kanał do zmiany kolejności – kanał powinien być oznaczony kolorem niebieskim.  Następnie wybierz miejsce w którym chcesz umieścić wybrany kanał – nawigujesz za pomocą pilota strzałkami góra/dół. Zaakceptuj swój wybór klikając  OK.

5.     Nazwij swoją listę kanałów i wybierz domyślną listę pojawiającą się po uruchomieniu dekodera.

Ograniczenia sieci WiFi2020-04-14T13:01:10+02:00

Realna prędkość Internetu za pomocą technologii Wi-Fi może zależeć od:

 • odległości oraz barier przedmiotowych pomiędzy komunikującymi się urządzeniami
  (np. pomiędzy laptopem a routerem schowanym w szafce, lub położonym obok metalowych przedmiotów)
 • typu urządzenia (np. osiąganie standardu IEEE 802.11ac przez karty bezprzewodowe)
 • liczby aktywnych sieci bezprzewodowych w pobliżu korzystających z tego samego kanału.
 • zakłóceń generujących przez inne urządzenia elektryczne (np. kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe i inne urządzenia bezprzewodowe)
 • struktury budynku (np. grubość ścian lub materiał ich wykonania).

Ograniczenia sieci Wi-Fi nie są sprawdzalne i realna prędkość Internetu nie podlega reklamacji.

W przypadku spadków transferu po WIFi, zalecamy zmianę kanału na routerze. Proszę pobrać aplikację WiFI Analyzer w sklepie Google Play, a następnie sprawdzić najbardziej optymalny kanał sieci.
W aplikacji WiFi Analyzer na oknie powitalnym znajdziemy wykresy sieci w pobliżu. Oś pionowa to moc sygnału WiFi, który im wyższy, tym lepszy. Natomiast Os pozioma to kanały sieci.
Następnie przesuń w prawo do zakładki, w której pojawi się Menu Analizy, a następnie kliknij w:  Dotknij tutaj aby ustawić Twój punkt dostępu…
Z wyświetlonych sieci wybierz swoją oraz odczytaj wyniki dotyczące wyboru najlepszego kanału (największa ilość gwiazdek).
Pamiętaj, że aplikacja jest stworzona przez firmę zewnętrzną i nie mamy wpływu na jej działanie.

Jeżeli posiadasz własny sprzęt, zmień kanał w panelu administracyjnym routera (szczegóły znajdziesz w instrukcji sprzętu). W przypadku, jeżeli sprzęt dzierżawiony jest od nas, nie masz dostępu do panelu administracyjnego – zgłoś nam prośbę o zmianę kanału mailowo lub telefonicznie.

Jakość 4K UHD2017-03-09T07:32:53+01:00

4K (UHD) to najnowocześniejsza technologia wyświetlania obrazu, która powoduje, że obraz staje się krystalicznie czysty, niezwykle wyraźny oraz 4x bardziej dokładny i ostry niż obraz FullHD.
W naszej ofercie znajduje się już kanał w jakości 4K. Zobacz więcej informacji na jego temat tutaj.

Multiroom2017-03-08T13:52:38+01:00

Jeżeli masz w domu więcej niż jeden telewizor, zachęcamy do skorzystania z dzierżawy kolejnego dekodera, który będziesz mógł podłączyć do kolejnego telewizora. W usłudze multiroom urządzenia pracują niezależnie i Abonent ma pełną dowolność wyboru tego, co ogląda – mogą to być te same lub różne programy. W ramach opłat za usługę multiroom uzyskujesz dostęp na drugim urządzeniu do posiadanego pakietu telewizji cyfrowej.
Koszt dzierżawy kolejnego dekodera to 9,90 zł/ miesięcznie.

 

Sieć WiFi przez dekoder KORBOX2017-03-01T10:20:13+01:00

Możesz stworzyć sieć WiFi udostępnianą przez dekoder KORBOX. Sieć okaże się przydatna np. do aplikacji KorPilot, która umożliwia sterowanie dekoderem za pomocą swojego smartfona. Wystarczy, że wykonasz kilka kroków:

 1. Wybierz menu i odszukaj zakładkę ustawienia
 2. W Ustawieniach znajdź opcję Sieci bezprzewodowe

 

Zamawianie przez dekoder2017-01-31T09:59:54+01:00

Aplikacja “Promocje” pozwala na samodzielne uruchamianie pakietów dodatkowych. Zamówienie odbywa się poprzez wybranie pakietu i potwierdzenie wyboru PINem (skontaktuj się z BOK w celu poznania nr PIN Twojego dekodera). Zgłoszenie jest przekazywane do Biura Obsługi Klienta i aktywowane w przeciągu 24h. Opłata za pakiet jest naliczana do najbliższego rachunku za telewizję.

Usługa PPV2017-01-25T13:00:55+01:00

Pay-per-view (w skrócie PPV) – usługa dodatkowa, dzięki której możesz zobaczyć na żywo transmisję najczęściej z wydarzeń sportowych takich jak gala boksu zawodowego. Aby cieszyć się dostępem do unikalnych treści wystarczy, że zamówisz pakiet poprzez swój dekoder KORBOX lub skontaktujesz się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

 

Aplikacje2017-03-09T07:36:01+01:00

EPG 

Program TV jest aplikacją umożliwiającą przeglądanie zestawienia programów dla większości kanałów. Informacje uzyskać można dla aktualnego dnia jak i również dnia poprzedniego, oraz dwóch dni do przodu. Dane o programach dostarczane są przez dostawców kanałów, więc informacje tam zawarte mogą ulegać zmianom lub być niezgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli dostawca nie dostarcza programu, to nie będzie on dostępny. Aby zobaczyć informacje dla konkretnego kanału wystarczy wybrać go z listy. Aby zobaczyć szczegóły programu dla wybranego kanału należy wybrać go i wcisnąć przycisk OK.

TubaFm

TubaFm to program służący do słuchania kanałów radiowych TubaFm. Dostęp do platformy jest darmowy jednak aplikacja wyświetla krótkie reklamy. Kanały możemy wybierać w czterech kategoriach: Radia Tuby / Artyści / Style / Popularne

Radia Tuby to dynamiczne kanały radiowe których część jest prawdziwymi stacjami nadawanymi również radiowo. Pozostałe kanały maja bardziej statyczny charakter i ich zawartości jak i kolejność utworów zmieniają się wolniej.

Istnieje również możliwość wyszukiwania kanału wg. gatunku, artysty, podobieństwa. Podana fraza będzie wyszukiwana zarówno w nazwie jak i w opisie kanału. Siła aplikacji tkwi w wyszukiwaniu podobnych utworów. Wystarczy wpisać nazwę zespołu i w wyszukiwaniu zaznaczyć „podobne do” a znaleziony kanał będzie nie tylko puszczał muzyke wybranego zespołu ale również muzykę podobną do niej. Podobieństwo jest ustalane przez użytkowników. Jeśli wielu użytkowników słucha dwóch tych samych zespołów ich stopień podobieństwa zwiększa się.

Multimedia

Aplikacja Multimedia pozwala na przeglądanie zewnętrznych nośników pamięci (takich jak pendrive czy karta SD). Możliwe jest przejrzenie zawartych na nośniku multimediów, takich jak: Filmy / Zdjęcia / Muzyka

Aplikacja multimedia umożliwia odtworzenie wybranego przez użytkownika filmu. Sterowanie odbywa się za pomocą strzałek nawigacyjnych. Po wybraniu pliku graficznego zostanie on otworzony w domyślnej aplikacji. Umożliwia ona przeglądanie zdjęć znajdujących się w folderze w dwóch trybach: Ręczny – za pomocą strzałek przewijania Slajdy – włączenie pokazu slajdów odpowiednio: Poprzednie zdjęcie Włączenie/pauza pokazu slajdów Zakończenie pokazu slajdów Następne zdjęcie Obrócenie zdjęcia o 90 stopni Włączenie pomocy

Youtube

Program YouTube służy do odtwarzania filmów z platformy YouTube. Oprócz takich sekcji jak najlepsze i najczęściej oglądane można również wyszukiwać filmy. Ponadto po zalogowaniu (opcja dostępna w menu pod “Ustawienia”) można oglądać własne filmy lub śledzić zasubskrybowane kanały. Aplikacja zapamiętuje hasło aby nie trzeba było go wpisywać ponownie.

Korbank nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania aplikacji zewnętrznych tj. TubaFM czy Youtube.

Niepełnosprawni2017-03-08T09:19:03+01:00
 1. Operator – na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazuje abonentowi informacje o oferowanych przez tego dostawcę usług wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.
 2. Jednostki Operatora obsługujące użytkowników końcowych spełniają wymogi dostępności dla osób z upośledzeniem narządu ruchu. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności z wymogami przepisów dotyczących dostosowania swoich punktów sprzedaży do obsługi osób niepełnosprawnych.
 3. Operator udostępnia osobom słabowidzącym udogodnienie polegające na możliwości pokazania na monitorze komputera informacji dotyczących świadczonych usług telekomunikacyjnych w formacie umożliwiającym zapoznanie się takiej osobie z tymi informacjami.
 4. Operator udostępnia sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych;
 5. Operator udostępnia sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
 6. Operator na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim.
 7. Operator na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępnia:
 • informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;
 • szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

gfx-ulatwienia-petle-indukcyjne

Oznakowanie punktów sprzedaży wyposażonych w petlę indukcyjną przenośną

gfx-ulatwienia-niepelnosprawni

Oznakowanie stanowisk w punktach sprzedaży przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych

gfx-ulatwienia-nieslyszacy

Oznakowanie urządzeń w punktach sprzedaży umożliwiających kontakt z osobą niesłyszącą lub niemówiącą

gfx-ulatwienia-jezyk-migowy

Oznakowanie stanowisk w punktach sprzedaży przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych

Jakość usług2017-03-10T07:49:51+01:00

1. Dostawca Usług świadczy Usługi 24 go­dziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Operator świadczy Usługi Telekomunikacyjne o jakości zgodnej z poniższymi zasadami i Regulaminem Świadczenia Usług.
3. Minimalny oferowany poziom jakości Usługi Internetowej wynosi 512 kb. Usługa internetowa prawidłowo działająca posiada do 5% strat ramek Ethernet do routera brzegowego mierzonego za pomocą usługi MTR bądź poprzez miernik prędkości dostępny na stronie www.korbank.pl
4. Minimalny oferowany poziom jakości Usługi Telefonicznej D2 (ocena MOS)
5. Minimalny oferowany poziom jakości Usługi Telewizyjnej określony jest w umowie i polega na ilości kanałów oferowanych w poszczególnych pakietach . W ramach oferty zawierane są informacje o kanałach podstawowych i dodatkowych i zasadach ich świadczenia.
6. Dostawca Usług stosuje następujące procedury dotyczące pomiaru i organizacji ruchu we własnej sieci:

1. pomiar przepływności oraz opóźnień od urządzenia na brzegu sieci Dostawcy usług a urządzeniem Abonenta, organizacja ruchu polega na kształtowaniu i ograniczeniu przepustowości, zapewnieniu prawidłowego dostępu do zasobów, nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wędrującym przez sieć, unikanie przeciążeń w sieci.

7. Powyższe procedury nie mają wpływu na jakość świadczonych Usług.Ograniczenia w dostępie lub korzystaniu z Usług i aplikacji mogą wynikać z:

1. rodzaju wykorzystywanego Urządzenia Końcowego i jego oprogramowania,
2. warunków transmisji w miejscu korzystania z usług lub aplikacji przez Abonenta,
3. warunków dostępu lub korzystania z usług i aplikacji określonych przez Dostawcę Usług,
4. decyzji dostawców usług i aplikacji w sieciach innych operatorów, z których Abonent korzysta, dotyczących warunków dostępu lub korzystania z usług i aplikacji,
5. środków technicznych podejmowanych przez Dostawcę Usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Sieci oraz usług,
6. skorzystania przez Dostawcę Usług z uprawnień do rozwiązania Umowy Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym, na zasadach określonych w Umowie Abonenckiej,
7. skorzystania przez Dostawcę Usług z uprawnienia do zawieszenia świadczenia Usług, na zasadach określonych w Umowie Abonenckiej.

8. Dostawca Usług jest uprawniony do podejmowania następujących działań w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci i Usług:

1. usunięcia komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu lub integralności Sieci i Usług,
2. przerwania lub ograniczenia świadczenia Usług na Zakończeniu Sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci lub Usług,
3. rozwiązania Umowy Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym lub zawieszenia świadczenia Usług na zasadach określonych w Umowie Abonenckiej,
4. zawiadomienia właściwych organów i służb

9. Informacje o zagrożeniach związanych z Usługami, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych, są zamieszczone na Stronie WWW w zakładce bezpieczeństwo sieci.
10. Dostawca Usług świadczy usługi serwisowe polegające na:

1. monitoringu oraz dokonywaniu okresowych przeglądów Sieci,
2. podejmowaniu działań mających na celu zabezpieczenie Sieci przed dostępem osób nieupoważnionych,
3. telefonicznym wsparciu technicznym Abonenta w zakresie konfiguracji i instalacji Sprzętu, w tym Zakończenia Sieci,
4. reagowaniu na zgłoszenia usterek dokonywane przez Abonenta,
5. dokonywaniu odbioru Sprzętu z Lokalu w przypadkach określonych w Regulaminie.

KorPilot2017-03-01T09:51:57+01:00

Istnieje możliwość sterowania KORBOXem za pomocą aplikacji KORPILOT po uprzednim zainstalowaniu aplikacji na dowolnym urządzeniu, smartfonie lub tablecie z systemem operacyjnym Android. Aplikacja pozwala korzystać z ekranu dotykowego w telefonie jak touchpad’a, ułatwia również na wprowadzanie tekstu na ekranie telewizora lub poruszaniu się w menu i w aplikacjach dostępnych na dekoderze. Dodatkowo telefon można używać jak żyroskopowej myszki co jest przydatne w różnego rodzajów grach. KORPILOT dostępny jest w sklepie Google Play.

W celu korzystania z aplikacji należy stworzyć sieć WiFi udostępnianą przez KORBOX, a następnie połączyć z nią swojego smartfona.

Zawartość opakowania dekodera KORBOX2017-03-01T12:06:36+01:00

W opakowaniu powinny się znaleźć następujące elementy:

 • dekoder KORBOX
 • pilot
 • 2x baterie AAA
 • kabel HDMI
 • zasilacz
 • skrócona instrukcja obsługi
Programowanie przycisków pilota KORBOX2017-01-25T10:42:34+01:00

1. Na pilocie KORBOXa przytrzymaj przyciski OK oraz 0 do momentu, gdy Power TV zaświeci się

2. Wybierz przycisk do zaprogramowania

3. W odległości do 3 cm, wciśnij na drugim pilocie przycisk, który powinien odpowiadać przyciskowi na pilocie KORBOX. Jeśli Power TV zamiga dwukrotnie – programowanie przebiegło pomyślnie

4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk OK oraz 0 do momentu, aż zamiga przycisk Power TV

Lista kanałów telewizyjnych2017-01-25T10:33:16+01:00

Lista kanałów telewizyjnych  w podziale na pakiety oraz kategorie tematyczne dostępna jest tutaj. Lista kanałów w pakiecie pdf znajduje się w zakładce Dokumenty.

Abonament w KORBANK a abonament radiowo-telewizyjny2017-01-25T09:56:47+01:00

Opłaty wynikające z umowy abonenckiej w KORBANK nie zwalniają z obowiązku opłaty za abonament radiowo-telewizyjny. Zgodnie z art. 2. ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, abonament radiowo-telewizyjny pobierany jest za posiadanie odbiorników radiowych oraz telewizyjnych.

Prawidłowe podłączenie telefonu2017-03-01T09:51:57+01:00

Prawidłowe podłączenie KORBOX 2.0

Przewód telefoniczny powinien być zakończony końcówkami RJ – 11, które łączą dekoder KORBOX wraz z telefonem stacjonarnym.

 

Bezpieczne korzystanie z Internetu2017-01-30T13:52:47+01:00

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

 • Korzystaj oraz na bieżąco aktualizuj swoje oprogramowanie antywirusowe
 • Otwieraj wiadomości tylko od swoich znajomych
 • Wybieraj zaufane witryny
 • Unikaj klikania w nieznane linki oraz nie otwieraj nieznanych załączników
 • Nie podawaj danych osobowych na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one odpowiednio zabezpieczone
 • Nie przesyłaj w mailach żadnych poufnych danych
 • Pamiętaj, że żaden bank nie przesyła maili w celu weryfikacji hasła oraz loginu

 

Dodatkowe pakiety telewizyjne2017-01-31T10:32:21+01:00

Pakiety dodatkowe

Pełną listę pakietów znajdziesz tutaj. Zapoznaj się z nimi i wybierz coś dla siebie.

Jak zamówić pakiet dodatkowy?

Masz kilka możliwości zamówienia pakietu dodatkowego:

 •  zamówienie poprzez dekoder KORBOX –
 •  napisz do nas przez formularz kontaktowy na stronie www.korbank.pl/wroclaw
 •  zadzwoń: 71 712 77 77 (od pon. do pt. w godz. 08:00 – 18:00)Niektóre pakiety zamówione przez dekoder KORBOX wymagają jedynie zapoznania się z regulaminem, a uruchomienie następuje za zaakceptowaniem jego treści. Inne pakiety dodatkowe mogą wymagać podpisania aneksu w związku z czym, pakiet będziemy mogli uruchomić w momencie podpisania dokumentu

Łącze symetryczne2017-01-25T14:45:19+01:00

Łącze symetryczne jest usługą dodatkową, która umożliwia pobieranie jak i wysyłanie danych w tej samej prędkości. Miesięczna opłata – 15 zł.

Prawidłowe podłączenie dekodera2017-03-01T09:51:58+01:00

Korbox Ultra

 

Korbox 3

 

 

 

Korbox Magic

 

 

Korbox 2

Instrukcje obsługi2017-03-01T09:51:58+01:00

Korbox Ultra 

 Instrukcja obsługi 

Korbox 3

   Instrukcja obsługi 

Korbox Magic

  Instrukcja obsługi 

Korbox Wave

  Instrukcja obsługi 

Korbox 2

 Instrukcja obsługi 

Nagrywanie i odtwarzanie2017-04-04T10:20:21+02:00

PVR (eng. Personal Video Recorder) to oprogramowanie umożliwiające nagrywanie programów telewizyjnych w celu ich późniejszego obejrzenia. Aby nagrać wybrany program wymagane jest podłączenie zewnętrznego nośnika pamięci (dysk zewnętrzny lub pendrive), a następnie skonfigurowanie go w aplikacji PVR.

Dekodery KORBOX umożliwiają nagrywanie jednocześnie jednego kanału. Można jednak nagrywać dany program, a w tym samym czasie oglądać inny kanał.

UWAGA! Nagranie będzie można odtworzyć tylko za pomocą urządzenia, które dokonało zapisu.

Przygotowanie do nagrywania

Aby nagrywanie było możliwe należy podłączyć nośnik pamięci do gniazda USB. Po podłączeniu pamięci należy uruchomić aplikację PVR, a następnie przygotować nośnik do nagrania klikając przycisk „PRZYGOTUJ PENDRIVE”.

UWAGA! Minimalna szybkość zapisu danych na pamięci zewnętrznej to 10 MB/s. W przypadku, jeżeli aplikacja poinformuje nas, że nasz nośnik jest zbyt wolny, należy wybrać inną pamięć zewnętrzną.

Jeśli konfiguracja pamięci przebiegła pomyślnie aplikacja poinformuje o gotowości do zapisu.

Nagrywanie

Po podłączeniu pamięci USB i skonfigurowaniu jej możliwe jest nagranie programu w celu jego późniejszego odtworzenia. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Dodanie programu do kolejki nagrywania – można to zrobić wciskając przycisk „NAGRAJ” w aplikacji PVR i wybierając odpowiednią pozycję. Program zostanie wówczas nagrany od początku do końca. UWAGA! Jeśli w momencie wybierania program już rozpoczął się to nagrywanie nie będzie możliwe!
 2. Rozpoczęcie nagrywania w telewizji – można to zrobić wciskając przycisk z czerwoną kropką podczas oglądania programu i wybierając jedną z dwóch opcji:
  – Rozpocznij nagrywanie – nagrywanie kanału rozpocznie się od razu i będzie trwało dopóki nie zakończymy go (wciskając przycisk z czerwoną kropką i wybierając opcję „zakończ nagrywanie”).
  – Rozpocznij nagrywanie [nazwa programu] – nagrywanie rozpocznie się od razu i zakończy wraz z końcem programu.

Kolejka nagrywania

Informacja o programach zleconych do nagrania (wybranych w aplikacji PVR) znajdują się w zakładce „DO NAGRANIA” aplikacji PVR. Możliwe jest usunięcie żądania zapisu programu poprzez wybranie go, wciśnięcie przycisku OK i wybranie opcji USUŃ.

Odtwarzanie

Nagrane programy znajdują się na nośniku na którym zostały zapisane. Aby odtworzyć nagranie należy podłączyć nośnik do urządzenia i wybrać odpowiedni program w zakładce „OGLĄDAJ” w aplikacji PVR.

Wymagania sprzętowe dla usługi internetowej o prędkości powyżej 100 Mb/s2017-03-02T08:18:42+01:00

 

  Wymagania minimalne Wymagania zalecane
Procesor Klasy Core 2 Duo 2.0 GHz/Athlon X2 Klasy Core i3/Athlon II X4
System operacyjny Windows Vista lub nowszy,
Ubuntu 14.04 lub nowszy
Windows Vista lub nowszy,
Ubuntu 14.04 lub nowszy
Pamięć RAM 1 GB 2 GB
Karta sieciowa 1Gb/s 1Gb/s
Karta bezprzewodowa IEEE 802.11n IEEE 802.11ac

 

Ponadto zalecamy zainstalowanie wszelkich aktualizacji systemowych, w tym sterowników, w szczególności karty sieciowej.

Powyższe wymagania, pozwalają na uruchomienie usługi internetowej firmy KORBANK, ale nie gwarantują uzyskania maksymalnej przepustowości łącza.

Firma KORBANK zastrzega, że z powodu ograniczeń związanych z użytkowaniem Internetu przez Wi-Fi*, realna przepustowość łącza może się okazać niższa niż przy połączeniu kablowym. W związku z tym, żeby móc wykorzystać możliwości łącza ponad 300mb/s, konieczne jest połączenie kablowe pomiędzy komunikującymi się urządzeniami.

 

Jak prawidłowo mierzyć prędkość Internetu?2021-06-08T12:34:51+02:00

Sprawdź czy żadne z urządzeń podłączonych do sieci nie pobiera/wysyła danych, które mogły obciążyć łącze internetowe. Jednocześnie upewnij się, że zbyt wielu użytkowników nie korzysta z Twojej sieci jednocześnie – np. grając online, oglądając wideo, wzmożona aktywność wielu użytkowników może znacznie obciążyć połączenie.

Najrzetelniejszy wynik pomiaru łącza otrzymasz poprzez spełnienie poniższych warunków:

 1. Bezpośrednie podłączenie kabla internetowego do komputera (pamiętaj, że adres MAC musi być dodany w Panelu Klienta)
 2. Na urządzeniu nie ma uruchomionych dodatkowych aplikacji, które mogą obciążać transmisję.
 3. Test wykonywany jest w momencie, gdy z sieci korzysta tylko jedno urządzenie.

Pomiar prędkości łącza przez WiFi może być zakłócony różnymi czynnikami.

Pomiar prędkości

Adres IP – dynamiczny czy stały2021-07-28T15:57:02+02:00

Dynamiczny czy stały adres IP

Adres IP w podstawowej ofercie naszej firmy jest dynamiczny. Przydzielany jest przez serwer DHCP. Dzierżawa adresu IP trwa pewien czas. Po jej wygaśnięciu adres może ulec zmianie.

Stały adres IP jest dostępny, jako usługa dodatkowa. Miesięczny koszt wg obowiązującego regulaminu promocji.

Stały adres IP a usługi sieciowe

Niektóre usługi sieciowe (np. Playstation Network, Xbox Live czy VPN (do poprawnego działania wymagają publicznego adresu IP.

Stały adres IP a przeniesienie usług

Przyznany przez naszą firmę stały adres IP jest niezmienny w całej sieci KORBANK. Stały adres IP określony jest w zawartej umowie i przypisany do Twojego konta przez okres określony w umowie.

Stały adres IP a zmiana dostawcy Internetu

Nie ma możliwości przeniesienia adresu IP przyznanego przez KORBANK do innego dostawcy.

Faktury i płatności2017-01-26T13:36:32+01:00

Faktura elektroniczna a papierowa 

Rodzaj faktury, jaki otrzymasz, zależy od decyzji podjętej w trakcie podpisywania umowy. Jeżeli wybierzesz fakturę elektroniczną, znajdziesz ją w Panelu Klienta, na który można zalogować się za pomocą loginu oraz hasła, zapisanych w umowie. Opcjonalnie, jeżeli wyrazisz taką potrzebę, otrzymasz fakturę na prywatny adres email. Natomiast faktura papierowa wysyłana jest na adres do korespondencji podany podczas podpisywania umowy. Jeżeli zdecydujesz się na fakturę papierową, do Twojej faktury zostanie doliczona opłata 9 zł/miesięcznie.

Co jeśli opłacę fakturę po terminie? 

Od momentu wystawienia faktury, masz 19 dni, aby uregulować płatność. W sytuacji, gdy zalegasz z płatnościami, w Panelu Klienta pojawia się powiadomienie o zaległej fakturze. Świadczenie usługi zostaje wznowione automatycznie po zaksięgowaniu zaległych wpłat lub ręcznie po wysłaniu przez Abonenta dowodu wpłaty.

Znalazłem błąd na fakturze, co zrobić?

W przypadku wystąpienia błędu na fakturze, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta (71 712 77 77)  w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.  

 

Adres MAC – jak sprawdzić oraz zmienić adres MAC?2017-03-10T07:56:25+01:00

Co to jest adres MAC?

Adres MAC to inaczej adres fizyczny, jest unikatowym na skalę światową kodem danego urządzenia.

Przykładowy adres MAC: DE-13-32-8E-C7-73

Jak sprawdzić adres MAC?

Windows 7 i nowsze

Jednym ze sposóbów na sprawdzenie adresu fizycznego naszego urządzenia jest znalezienie go za pomocą wierszu poleceń cmd. Poniżej przedstawiamy kroki, jakie należy wykonać, aby poznać adres MAC swojego urządzenia.

1. Uruchom terminal cmd.exe:
W tym celu naciśnij jednocześnie Win (klawisz z logo Windows) + R, w nowym oknie wpisz: cmd i zaakceptuj klikając OK.

2. W okienku terminala wpisz polecenie: ipconfig /all

3. Odczytaj adres fizyczny swojej karty sieciowej. Sieć, do której podłączone jest Twoje urządnie ma przypisany adres IPv4.

 

Jak sprawdzić adres MAC prywatnego routera?

W celu poznania adresu MAC prywatnego routera, zalecamy zapoznanie się z instrukcją urządzenia.

 

Jak zmienić adres MAC mojego urządzenia w Panelu Klienta?

Jeżeli wymieniłeś urządzenie podłączone do Internetu poprzez połączenie kablowe, powinieneś zaktualizować adres MAC. W tym celu:

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta
  Jeżeli nie pamiętasz danych do logowania, znajdziesz je w umowie.
 2. W zakładce Twoje Usługi zmień adres MAC urządzenia. W przypadku, jeżeli będziesz ponownie korzystał z poprzedniego urządzenia – przed dokonaniem zmiany zalecamy zapisanie wcześniejszego adresu MAC.
 3. Połączenie z Internetem powinno być prawidłowe.

 

Co zrobić w przypadku awarii2017-03-02T12:56:10+01:00

Brak dostępu do Internetu

Większość przypadków niedogodności w dostępie do Internetu można rozwiązać samodzielnie. Zanim zwrócisz się o pomoc do działu technicznego, wykonaj poniższe kroki:

 1. Sprawdź czy Internet działa na innych urządzeniach
  Jeżeli Internet jest dostępny na innym urządzeniu, wyłącz i ponownie włącz sprzęt na którym Internet nie był dostępny.
 2. Sprawdź czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone – zobacz 
 3. Wyłącz z prądu i ponownie włącz swój router/dekoder

Jeżeli powyższe kroki nie rozwiązały utrudnienia w dostępie – skontaktuj się z nami:

 • Zadzwoń – 71 712 77  77 – pon – pt: 08:00 – 18:00
 • Napisz sms – nr tel +48 605 997 277 -Pn. – Pt.: 18:00 – 20:00
  So. – Niedz.: 10:00 – 20:00W treści wiadomości prosimy wpisać: Imię, adres zamieszkania, rodzaj problemu. Po analizie oddzwonimy do Państwa.
 • Formularz kontaktowy

Dzwoniąc do nas należy być w domu przy włączonym urządzeniu sieciowym, ponieważ niezbędne będzie wykonywanie wskazówek działu technicznego.

Moje połączenie działa zbyt wolno 

Sprawdź czy żadne z urządzeń podłączonych do sieci nie pobiera/wysyła danych, które mogły obciążyć łącze internetowe. Jednocześnie upewnij się, że zbyt wielu użytkowników nie korzysta z Twojej sieci jednocześnie – np. grając online, oglądając wideo, które mogą znacznie obciążyć połączenie.

Najrzetelniejszy wynik pomiaru łącza otrzymasz poprzez spełnienie poniższych warunków:

 1. Bezpośrednie podłączenie kabla internetowego do komputera (pamiętaj, że adres MAC musi być dodany w Panelu Klienta)
 2. Na urządzeniu nie ma uruchomionych dodatkowych aplikacji, które mogą obciążać transmisję.
 3. Test wykonywany jest w momencie, gdy z sieci korzysta tylko jedno urządzenie.

Pomiar prędkości łącza przez WiFi może być zakłócony różnymi czynnikami.

Test prędkości wykonasz na stronie www.speedtest.net

Jeżeli powyższe kroki nie rozwiązały utrudnienia w dostępie – skontaktuj się z nami:

 • Zadzwoń – 71 712 77  77 – pon – pt: 08:00 – 18:00
 • Napisz sms – nr tel +48 605 997 277 -Pon – Pt.: 18:00 – 20:00
  Sb. – Niedz.: 10:00 – 20:00W treści wiadomości prosimy wpisać: Imię, adres zamieszkania, rodzaj problemu. Po analizie oddzwonimy do Państwa.
 • Formularz kontaktowy

Dzwoniąc do nas należy być w domu przy włączonym urządzeniu sieciowym, ponieważ niezbędne będzie wykonywanie wskazówek działu technicznego.

Moje połączenie działa zbyt wolno2017-01-11T09:48:41+01:00

Sprawdź czy żadne z urządzeń podłączonych do sieci nie pobiera/wysyła danych, które mogły obciążyć łącze internetowe. Jednocześnie upewnij się, że zbyt wielu użytkowników nie korzysta z Twojej sieci jednocześnie – np. grając online, oglądając wideo, które mogą znacznie obciążyć połączenie.

Najrzetelniejszy wynik pomiaru łącza otrzymasz poprzez spełnienie poniższych warunków:

 1. Bezpośrednie podłączenie kabla internetowego do komputera (pamiętaj, że adres MAC musi być dodany w Panelu Klienta)
 2. Na urządzeniu nie ma uruchomionych dodatkowych aplikacji, które mogą obciążać transmisję.
 3. Test wykonywany jest w momencie, gdy z sieci korzysta tylko jedno urządzenie.

Pomiar prędkości łącza przez WiFi może być zakłócony różnymi czynnikami.

Test prędkości wykonasz na stronie www.speedtest.net

 

Jeżeli w przypadku kablowej prędkości Internet nie osiąga przybliżonych prędkości do prędkości zawartej w umowie, skontaktuj się z nami:

Zadzwoń do Biuro Obsługi Klienta – 71 712 77 77

Wypełnij formularz na stronie www.korbank.pl/wroclaw w zakładce problemy techniczne

 

Jak przygotować się do zgłoszenia problemu2017-01-26T12:41:00+01:00

Przed wykonaniem telefonu do Biura Obsługi Klienta prosimy o obecność w mieszkań. Dodatkowo wykonaj poniższe kroki:

 1. Wyłącz i po 10 sekundach ponownie włącz urządzenie swoje urządzenie.
 2. Sprawdź czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone – zobacz.

Jeżeli po wykonaniu powyższych kroków, nie wystąpiła poprawa, prosimy o kontakt:

 • Formularz kontaktowy
 • Telefonicznie

 

Zwrot sprzętu2017-01-10T09:33:43+01:00

Dzierżawiony sprzęt należy zwrócić w terminie 7 dni od momentu zakończenia świadczenia usług do Biura Obsługi Klienta. Zwrotu można dokonać pocztowo na adres najbliższego Biura Obsługi Klienta lub osobiście dostarczyć do najbliższego Biura Obsługi Klienta.

Rozwiązanie umowy2017-03-10T07:53:08+01:00

W trakcie trwania umowy możesz ją przedterminowo rozwiązać za opłatą określoną w regulaminie. Jeżeli posiadasz umowę na czas nieokreślony, obowiązuje jeden pełny miesiąc kalendarzowy wypowiedzenia, a umowa zostanie rozwiązana bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeżeli złożysz wypowiedzenie 15 czerwca, Twoje wypowiedzenie, okres wypowiedzenia zakończy się po pełnym miesiącu kalendarzowym, tj. 31 lipca.

Umowę możesz rozwiązać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub listownie.

Zmiana miejsca zamieszkania2017-07-18T14:45:50+02:00

Przeprowadzasz się, a Twoja umowa jeszcze trwa?  W pierwszym kroku sprawdź czy świadczymy usługi pod Twoim nowym adresem – w przypadku nowych inwestycji zalecamy telefon do Biura Obsługi Klienta, które odpowie na pytanie czy w najbliższym czasie będziemy dostępni na Twoim nowym adresie.

Cesja umowy / Przepisanie umowy na inną osobę2017-03-10T07:54:16+01:00

Najlepiej, abyś odwiedził nasze biuro wraz z osobą, na którą będzie przepisana umowa. W tym przypadku, konieczne będzie podanie danych osobowych nowego Abonenta oraz złożenie podpisów na umowie. Koszt przepisania umowy na nowego klienta wynosi 30 zł.

 

Przejdź do góry