Historia i działalność

KORBANK S.A. to największy, lokalny, niezależny operator telekomunikacyjny we Wrocławiu i Radomiu Dostarczamy nasze usługi do czołowych firm, instytucji oraz największych osiedli mieszkaniowych we Wrocławiu.

KORBANK powstał w roku 1992, natomiast w roku 1994 zbudował na wrocławskim Kozanowie pierwszą w Polsce osiedlową sieć LAN. Budowa tej sieci to pierwsze w historii naszego kraju zastosowanie technologii ethernet, tj. „kabla z kwadratową końcówką”, który mają Państwo w domu. Obecnie technologia ethernet jest powszechnie używana przez największe telekomy w Polsce i na świecie. W kolejnych latach KORBANK sukcesywnie rozbudowywał swoją infrastrukturę.

W roku 2006 zbudowaliśmy pierwszą w Polsce sieć FTTH na wrocławskim osiedlu Malowniczym. Ta inwestycja odbiła się szerokim echem w mediach, które rozpisywały się o nowatorskim rozwiązaniu KORBANKu. Cztery lata później w KORBANKu powstała pierwsza w Polsce telewizja IPTV w technologii Unicast (pierwsze testowe uruchomienie usługi nastąpiło w 2004 roku również na osiedlu Kozanów).

Od roku 2013 KORBANK dostarcza Internet do jednostek oświatowych Gminy Wrocław, tj. do szkół, przedszkoli, centrów kształcenia itp., a także do największych firm, instytucji samorządowych i innych podmiotów.

To nie wszystko! W roku 2011 KORBANK wyprodukował KORBOX – pierwszy tak zaawansowany na świecie dekoder do IPTV (STB) oparty na systemie Android, wspierający technologię Unicast. Jest to unikatowe urządzenie, które łączy w sobie dekoder telewizyjny i inne usługi, takie jak:

– Internet bezprzewodowy (funkcja routera WiFi),
– telefon stacjonarny (bramka VoIP),
– System Inteligentnego Domu HOMS,
– YouTube,
– Spotify,
– Office,
– Tuba.fm,
– i wiele innych.

Dziś KORBOX to linia urządzeń, które sprzedawane są w całej Europie. Oczywiście dekodery te dostępne są również dla użytkowników sieci KORBANK. 15 lutego 2011 roku KORBANK S.A. zadebiutował na rynku NewConnect GPW w Warszawie, na którym notowany jest do dziś. Wybierając KORBANK, wybieracie Państwo stabilność, jakość i innowacyjność, jakie gwarantuje Państwu największy, lokalny, niezależny operator telekomunikacyjny we Wrocławiu – KORBANK S.A.

Otoczenie rynkowe

Spółka zamierza konsekwentnie rozbudowywać ofertę dla przedsiębiorstw i dopasowywać ją do ich potrzeb – w 2011 roku z usług Korbanku korzystało ponad 500 firm. Od 2010 roku Korbank adresuje swoje uwagi również do operatorów internetowych.

W ramach platformy telewizyjnej Avios, której wyłącznym twórcą i operatorem jest Korbank SA spółka może kierować usługi do innych dostawców usług internetowych. Korbank zamierza nieustannie inwestować w rozwój własnych sieci radiowych i światłowodowych. Dzięki temu możliwe będzie uniezależnienie się od infrastruktury największych operatorów sieci telefonicznych, a tym samym poprawa jakości oferowanych usług. Planowane wdrożenia wiążą się z sukcesywnym rozwojem Światłowodowej Sieci Multimedialnej – będącej podstawą świadczenia usług związanych z dostarczaniem multimediów oraz z projektami: Inteligentny Budynek oraz z Monitoring Miejski.

Inteligentny Budynek – to system umożliwiający zdalne zarządzanie nieruchomością – biurem lub mieszkaniem – w celu optymalizacji kosztów i minimalizacji ryzyka katastroficznego. Monitoring Miejski umożliwiać będzie stały podgląd wybranych punktów na terenie Wrocławia. System zakłada możliwość integracji z firmą ochroniarską lub policją.

Opis debiutu i parametry emisji

Wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce na przestrzeni lat 2007-2009 rosła z 39,74 mld zł w 2007 r. do 41,86 mld zł w 2009 roku. Przedstawiona przez firmę Audytel prognoza wartości dla rynku telekomunikacyjnego do 2015 roku zakłada wzrost omawianej branży na poziomie ponad 3,95% rocznie na przestrzeni lat 2010-2015. Badania te pokazują również powolną utratę udziału segmentu telefonii stacjonarnej w rynku telekomunikacyjnym na rzecz dostępu do internetu, a także telefonii mobilnej, której wartość w 2015 roku wyniesie 33,9 mld zł, co jednocześnie będzie stanowić niemal 65% rodzimego rynku telekomunikacyjnego.

Rynek dostępu do internetu ma wzrosnąć z 4 mld zł w 2009 roku do prognozowanych 6,12 mld zł w 2015 (CAGR=7,35%), a rynek transmisji danych z 2,86 mld zł do 3,51 mld zł (CAGR=3,47%). Powyższe prognozy wskazują na ciągłą progresję wartości dwóch, dotychczas słabo rozwiniętych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

Strategia rozwoju

Korbank SA 15 lutego 2011 roku na parkiecie rynku NewConnect. Jest to 22. debiut w tym roku oraz 206. spółka notowana na alternatywnym rynku akcji GPW. Kurs na otwarciu notowań w dniu debiutu wyniósł 2,55 zł i był o 50% wyższy od kursu odniesienia (1,70 zł).

Środki pozyskane z emisji akcji przeznaczone zostaną na umocnienie pozycji rynkowej na obszarze województwa dolnośląskiego oraz dalsze rozszerzanie skali działalności poprzez ekspansję własnych sieci telekomunikacyjnych, a także realizację innowacyjnych projektów Inteligentnego Budynku i Monitoringu Miejskiego.