Portal DebiutyNC.pl postanowił sprawdzić jak rozwija się nasza firma.

rekordowe_projekty_korbank

Korbank S.A. to przedsiębiorstwo reprezentujące sektor telekomunikacyjny. Spółka specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie komunikacji internetowej i na „małym parkiecie” pojawiła się w lutym 2011 roku. Zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym początek roku może zaliczyć do udanych.

Jak czytamy w zaprezentowanym dokumencie, głównym wydarzeniem w pierwszym kwartale była realizacja dwóch największych w historii projektów. Pierwszym z nich była usługa transmisji danych na potrzeby jednostek oświatowych Gminy Wrocław (przewidywana wartość całego kontraktu to niemal 9 mln zł netto). Zakłada on budowę i modernizację sieci telekomunikacyjnej w celu świadczenia wspomnianych wyżej usług. Zarząd poinformował, że w pierwszym trymestrze zrealizowano już ponad 60 proc. przyłączeń i prawie całość sieci szkieletowej. Drugim była realizacja współfinansowanego projektu pod nazwą „Rozbudowa światłowodowej sieci szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwnicach” o łącznej wartości 9,82 mln zł. Jego założeniem jest budowa i przebudowa telekomunikacyjnych sieci szkieletowych i poprawa dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie wspomnianych wcześniej miejscowości. Rozpoczęto zakupy sprzętu oraz realizację prac instalacyjnych na terenie Wrocławia.

W skład grupy kapitałowej, oprócz Emitenta, wchodzi również w pełni kontrolowana Korbank – Media Cyfrowe Sp. z o.o. (zajmująca się pozyskiwaniem klientów indywidualnych i obsługą posprzedażową). W ujęciu skonsolidowanym Grupa zanotowała 1,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza niemal 55 proc. wzrost r/r. Udało się także poprawić rezultaty na wszystkich pozycjach wynikowych. Ostatecznie skonsolidowany zysk ze sprzedaży wyniósł 295 tys. zł, na działalności operacyjnej 307 tys. zł i netto 272 tys. zł. Takie poziomy oznaczają dynamikę rzędu odpowiednio 19, 24 i 35 proc. w ujęciu r/r.

Sama jednostka dominująca odpowiadała za większą część wygenerowanych wyników. Korbank S.A. wykazała bowiem m.in. 1,6 mln zł obrotów, 202 tys. zł zysku na sprzedaży i 176 tys. zł zysku netto.

file000767895966To właśnie wspomniane na samym początku projekty były głównym motorem wykazanych przez Spółkę i Grupę wyników. Zarząd dodaje jednak, że obie realizacje wiążą się także z dużymi nakładami finansowymi (m.in. zaciągniecie kredytów, które wpłynęły na zwiększenie jednostkowych  zobowiązań krótkoterminowych o 1,83 mln zł do 3,13 mln zł). Emitent rozpoczął również kampanię marketingową skierowaną do mieszkańców nowych osiedli, która ma na celu zwiększenie liczby indywidualnych klientów, co również wiązało się z poniesieniem pewnych kosztów.

Trwały także prace nad przygotowaniem do wprowadzenia na rynek nowego urządzenia, które łączy w sobie m.in. router wifi oraz bramkę VoIP. Spółka planuje sprzedaż masową w drugim półroczu tego roku.

Zarząd ocenia, że działania podjęte przez podmiot zależny będą miały wpływ na rezultaty drugiego i trzeciego kwartału. Spółka zanotowała również m.in. wzrost sprzedaży usług telewizji.

Głównym akcjonariuszem Emitenta jest Tymoteusz Biłyk (prezes zarządu), który posiada 80,9 proc. udział w kapitale zakładowym. Taki pakiet pozwala mu na 88,12 proc. udział w głosach.

Link do artykułu: TUTAJ