Szanowni Klienci,

W związku z planowanymi zmianami ustawy o opłatach abonamentowych, informujemy że obecny projekt ustawy nie wszedł jeszcze w życie.

W naszej opinii proponowane przepisy godzą w prawo równego traktowania obywateli (do uiszczenia opłaty zobowiązani będą tylko abonenci płatnych telewizji świadczonych przez niezależnych operatorów), a przekazywanie informacji o klientach będzie skutkowało szeregiem naruszeń ochrony danych osobowych.

Firma Korbank za pośrednictwem stowarzyszeń i izb gospodarczych podejmuje działania mające na celu nie dopuszczenie, aby proponowany projekt wszedł w życie. W ocenie izb branżowych telekomunikacji i mediów nowelizacja tzw. „ustawy abonamentowej”, zobowiązująca dostawców płatnej telewizji do przekazywania danych abonentów w celu ściągania abonamentu RTV, może być niezgodna z prawem unijnym. Dnia 18.04.2017 r. Prezes PIKE w imieniu operatorów wystosował wniosek do Komisji Europejskiej o podjęcie interwencji w tej sprawie.

Obecnie oczekujemy na rozwój wydarzeń w przedmiotowej sprawie.

Zapewniamy, że ochrona danych osobowych naszych klientów stanowi dla nas najwyższy priorytet. Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaufanie.