Szanowni klienci,

Informujemy o planowanych zmianach w cenniku wprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2015/2120 (zmienionym rozporządzeniem (EU) 2018/1971). Krajowi dostawcy usług połączeń głosowych i SMS-ów zagranicznych wewnątrz Unii od dnia 15.05.2019 r. są zobowiązani do stosowania regulowanych cen maksymalnych (taryfy regulowanej), tj.cen, które nie przekraczają 0,19 euro (0,81 zł) za minutę połączenia i 0,06 euro (0,25 zł) za wiadomość SMS.Zmiany dotyczą wyłącznie
połączeń z Polski do UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ofert konsumenckich, tych rozliczanych za jednostkę, stawek za połączenia i SMSy w sieciach komórkowych oraz stacjonarnych.