Komfort+ HD – 166 kanałów, w tym 87 HD, 2 UHD i 1 3D

– Kanały wygaszone są dostępne w pakietach Prestiż HD i Max HD
– Wykaz programów na dzień 20.04.2020 r. i obejmują umowy zawarte po tej dacie.