Tymoteusz BiłykPrezes Zarządu
Pan Tymoteusz Biłyk jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie ukończył studia magisterskie oraz uzyskał tytuł dr inż. nauk technicznych. Ze Spółką związany jest od początku jej istnienia, jest jej współzałożycielem. Jako członek zarządu KORBANK S.A. wymyślił oraz zbudował pierwszą w Polsce Osiedlową Sieć Komputerową LAN oraz pierwszą w kraju światłowodową sieć komputerową w technologii FTTH. Jest również autorem wielu opracowań oraz prezentacji z zakresu sieci komputerowych, nowych technologii cyfrowych, w szczególności dotyczących IPTV oraz inteligentnego budynku.

 

Paweł PaluchowskiWiceprezes Zarządu
Pan Paweł Paluchowski ze Spółką związany jest od 2001 r., obecnie w firmie odpowiedzialny jest za strategię rozwoju KORBANK S.A.. Posiada wykształcenie wyższe – z zakresu zarządzania strategicznego, aktualnie znajduje się w trakcie studiów doktoranckich. W przeszłości był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem kilku nowych koncepcji dotyczących zarządzania strategicznego, a także twórcą strategii rozwoju KORBANK S.A. oraz pomysłodawcą projektu Światłowodowej Sieci Multimedialnej KORBANK.