RADA NADZORCZA

Natalia Kozielewska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Krzysztof Kiernicki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Danuta Kiernicka-Biłyk
Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Śniady
Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Koprowska
Członek Rady Nadzorczej