>>Rada nadzorcza
Rada nadzorcza2017-03-01T09:48:10+01:00

RADA NADZORCZA

Beata Łabudzińska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Krzysztof Kiernicki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Danuta Kiernicka-Biłyk
Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Śniady
Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Koprowska
Członek Rady Nadzorczej