Dzierżawiony sprzęt należy zwrócić w terminie 7 dni od momentu zakończenia świadczenia usług do Biura Obsługi Klienta. Zwrotu można dokonać pocztowo na adres najbliższego Biura Obsługi Klienta lub osobiście dostarczyć do najbliższego Biura Obsługi Klienta.