Możesz stworzyć sieć WiFi udostępnianą przez dekoder KORBOX. Sieć okaże się przydatna np. do aplikacji KorPilot, która umożliwia sterowanie dekoderem za pomocą swojego smartfona. Wystarczy, że wykonasz kilka kroków:

  1. Wybierz menu i odszukaj zakładkę ustawienia
  2. W Ustawieniach znajdź opcję Sieci bezprzewodowe