W trakcie trwania umowy możesz ją przedterminowo rozwiązać za opłatą określoną w regulaminie. Jeżeli posiadasz umowę na czas nieokreślony, obowiązuje jeden pełny miesiąc kalendarzowy wypowiedzenia, a umowa zostanie rozwiązana bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeżeli złożysz wypowiedzenie 15 czerwca, Twoje wypowiedzenie, okres wypowiedzenia zakończy się po pełnym miesiącu kalendarzowym, tj. 31 lipca.

Umowę możesz rozwiązać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub listownie.