1. Na pilocie KORBOXa przytrzymaj przyciski OK oraz 0 do momentu, gdy Power TV zaświeci się

2. Wybierz przycisk do zaprogramowania

3. W odległości do 3 cm, wciśnij na drugim pilocie przycisk, który powinien odpowiadać przyciskowi na pilocie KORBOX. Jeśli Power TV zamiga dwukrotnie – programowanie przebiegło pomyślnie

4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk OK oraz 0 do momentu, aż zamiga przycisk Power TV