Najlepiej, abyś odwiedził nasze biuro wraz z osobą, na którą będzie przepisana umowa. W tym przypadku, konieczne będzie podanie danych osobowych nowego Abonenta oraz złożenie podpisów na umowie. Koszt przepisania umowy na nowego klienta wynosi 30 zł.