Dynamiczny czy stały adres IP

Adres IP w podstawowej ofercie naszej firmy jest dynamiczny. Przydzielany jest przez serwer DHCP. Dzierżawa adresu IP trwa pewien czas. Po jej wygaśnięciu adres może ulec zmianie.

Stały adres IP jest dostępny, jako usługa dodatkowa. Miesięczny koszt to 5 zł.

Stały adres IP a usługi sieciowe

Niektóre usługi sieciowe (np. Playstation Network, Xbox Live czy VPN (do poprawnego działania wymagają publicznego adresu IP.

Stały adres IP a przeniesienie usług

Przyznany przez naszą firmę stały adres IP jest niezmienny w całej sieci KORBANK. Stały adres IP określony jest w zawartej umowie i przypisany do Twojego konta przez okres określony w umowie.

Stały adres IP a zmiana dostawcy Internetu

Nie ma możliwości przeniesienia adresu IP przyznanego przez KORBANK do innego dostawcy.