Opłaty wynikające z umowy abonenckiej w KORBANK nie zwalniają z obowiązku opłaty za abonament radiowo-telewizyjny. Zgodnie z art. 2. ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, abonament radiowo-telewizyjny pobierany jest za posiadanie odbiorników radiowych oraz telewizyjnych.