pdf_icon  Procedura zgłoszeń RMA

pdf_icon  Karta zgłoszenia RMA

pdf_icon  Cennik usług serwisowych

pdf_icon Regulamin świadczenia usług serwisowych

Warunki gwarancji

Produkty dystrybuowane przez Firmę KORBANK objęte są 12 miesięczną gwarancją oraz wsparciem technicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Procedura gwarancyjna

Jeśli w okresie gwarancji produkt nie będzie działał w sposób wynikający z jego przeznaczenia, zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony przez firmę Korbank na identyczny lub funkcjonalnie równoważny, sprawny produkt.

Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub z innych przepisów polskiego prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym.

Uszkodzony i kompletny produkt – urządzenie i akcesoria (pilot, zasilacz) powinny zostać dostarczone do miejsca zakupu razem z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

Wyjątki nieobjęte gwarancją

Gwarancja nie obowiązuje w wypadkach gdy:

a) oprogramowanie urządzenia zostało zmienione bez wiedzy i zgody firmy Korbank.

b) urządzenie nie posiada aktualnego oprogramowania a zgłoszona usterka mogła występować we wcześniejszych wersjach softu.

c) urządzenie było narażone na działanie w nieodpowiednich warunkach fizycznych lub elektrycznych lub było zainstalowane, używane lub przechowywane niezgodnie z zaleceniami i przeznaczeniem.

d) urządzenie zostało nieodpłatnie przekazane do testowania w związku z czym Korbank nie pobrał za nie opłat.

e) urządzenie bądź akcesoria (pilot, zasilacz) zostało uszkodzone na skutek działania czynników zewnętrznych, na które producent urządzenia nie miał wpływu, takich jak: uderzenie pioruna, zalanie, przepięcie w sieci elektrycznej, czynniki mechaniczne, itp.

f) urządzenie bądź akcesoria (pilot, zasilacz) było naprawiane lub podlegało konserwacji przez kogokolwiek innego niż osoby upoważnione przez firmę Korbank.

g) numer seryjny urządzenia został zmieniony, usunięty lub uszkodzony.