Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 stycznia 2017 r. zmienia się regulamin usług. Zmiany wynikają z rozporządzenia Komisji Europejskiej i Rady Europy. Zmiany mają na celu ochronę interesów Klientów w zakresie dostarczania Internetu. Przede wszystkim Rozporządzenie określa ogólne zasady, które mają zapewnić równy i niedyskryminujący dostęp do Internetu.

  • określonej prędkości minimalnej zakupionej usługi internetowej oraz prędkości zwykle dostępnej w ramach zakupionej usługi (każdy dostawca samodzielnie określa prędkość minimalną i zwykle dostępną)
  • sposobu zarządzania ruchem w sieci, którego celem jest zapewnienie najwyższej jakości usługi (np. uniknięcie awarii sieci, ochrona przed atakami hakerskimi).
  • środków zarządzania ruchem stosowanych przez dostawcę Internetu i tego, że nie może on m. in. blokować, spowalniać, zmieniać, ograniczać, pogarszać jakości ani faworyzować określonych treści, aplikacji lub usług, lub szczególnych ich kategorii, ani też ingerować w nie, z wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne, i jedynie tak długo, jak jest to konieczne

Uwzględniając konieczność dokonania modyfikacji we wzorcach umownych oraz poinformowania Abonentów na podstawie art. 60 a ust. 3a oraz art. 61 ust 5 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800), wprowadzamy zmiany do obowiązujących u Operatora Regulaminu które wynikające z wejścia w życie nowego Rozporządzenia.

W załącznikach przedkładamy zmieniony Regulamin Świadczenia Usług i inne zmienione dokumenty abonenckie.

Załączniki

    List o zmianie wzorca (plik PDF, 705kB)

    Regulamin świadczenia Usług przez Korbank(plik PDF, 715kB)

    Dokumenty abonenckie (plik PDF, 782kB)