Aplikacja na stanowisko: Przedstawiciel Handlowy

Firma: KORBANK S.A.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą praktyk oraz staży.

W trakcie wypełniania formularza zostaniesz poproszona/y o dołączenie pliku z CV (wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych) oraz udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

  Dane personalne i kontaktowe

  Imię i nazwisko *

  E-mail *

  Telefon *

  Plik CV

  Załącz swoje CV

  Wykształcenie

  Poziom wykształcenia

  Odbyte szkolenia, kursy

  Inne

  Czy posiadasz doświadczenie w sprzedaży?

  Kiedy możesz rozpocząć?

  Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Korbank S.A. ul. Fabrycznej 16K. Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.