||Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie2022-06-01T19:29:59+02:00

Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu (53-677), przy ul. Nabycińskiej 19.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

W załącznikach:

KOR – Ogłoszenie Zarządu Spółki KORBANK S.A. o zwołaniu ZWZ

KOR – Projekty uchwał ZWZ-wzór pełnomocnictwa i instrukcja głosowania

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE KORBANK S.A.