adamtest2018-08-13T10:00:55+02:00

próśb o rozwinięcie bądź stworzenie nowych artykułów. Zobacz stronę:

Propozycje tematów
Wikipedia nie udziela jakichkolwiek porad na życzenie. Jeżeli masz jakąś prośbę o poradę, nie zgłaszaj jej tutaj.

Informacje, jak skontaktować się z Wikipedią, można znaleźć na stronie:

Kontakt
Możesz zgłaszać znalezione błędy w artykułach w Wikipedii, jednak pamiętaj, że Wikipedia to wiki i można, a nawet należy śmiało poprawiać znalezione błędy samemu. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że niektórzy czytelnicy Wikipedii mogą z różnych przyczyn nie chcieć samodzielnie poprawiać artykułów. Jeśli to możliwe, dodaj do zgłoszenia informację o źródle, na podstawie którego stwierdzasz istnienie błędu.

Jeżeli potrafisz poprawić błąd – nie zgłaszaj go tutaj.

Zgłoszenie będzie publicznie dostępne – prosimy nie podawać swoich danych teleadresowych!

Uwaga: Jeśli zamieściłeś/-aś raport o błędzie, a teraz go już nie ma, to najprawdopodobniej został on naprawiony.

Zobacz listę aktualnie zgłoszonych błędów oraz
historię zmian wprowadzanych na tej stronie.
Wysyłając zgłoszenie wyrażasz nieodwołalną zgodę na udostępnianie Twojego wkładu na licencjach CC-BY-SA 3.0 i GFDL oraz na wykorzystanie go w dowolnej formie pod warunkiem podania przynajmniej hiperłącza lub adresu URL do strony, na której powstała treść. Treść ta musi być dostępna na tych zasadach, jeśli nie jest wynikiem Twojej samodzielnej pracy.
Uwaga: Twój adres IP zostanie zapisany w historii zgłoszeń

marzec 2023

styczeń 2022

Przejdź do góry