>os-inspiracja
os-inspiracja 2018-05-07T09:42:08+02:00

Oferta grupowa dla Osiedla Inspiracja

Zamówienie:

Wybierz rodzaj usługi

Internet

Internet + Telewizja

Dzierżawa routera (opcjonalnie)

Dzierżawa dekodera SOIAV przy zamówienia pakietu - 1 zł miesięcznie

Adres instalacji

Miasto

Kod pocztowy

Ulica

Numer domu

Numer mieszkania

Dane zamawiającego

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Numer dokumentu tożsamości

Pesel

Adres zameldowania

Adres email