2-1s

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Firma Korbank S.A. z siedzibą przy ul. Nabycińskiej 19 Tel 71-723-43-23,
Mail: info@korbank.pl NIP 894-26-41-602, REGON 932239691
realizuje projekt : „Rozbudowa światłowodowej sieci szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwanicach”

więcej

UE_8_2-LOGO_Innowacyjna_Gospodarka1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na Innowacje.

Firma Korbank S.A. z siedzibą przy ul. Nabycińskiej 19 Tel 71-723-43-23,
Mail: info@korbank.pl NIP 894-26-41-602, REGON 932239691
realizuje projekt : „Wdrożenie rozwiązania informatycznego typu B2B integrującego systemy zarządzania Wnioskodawcy i jego partnerów biznesowych w zakresie dostarczania usług telewizyjnych”

więcej