Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
Zarząd spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 września 2016 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu (53-677), przy ul. Nabycińskiej 19.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Dokumenty do pobrania:

Struktura kapitału zakładowego
KOR – ogloszenie_o_NWZW.pdf
KOR – instrukcja NWZW.pdf
KOR – projekty uchwal_NWZW.pdf