Raporty roczne

Data Typ Numer Temat Link
28-05-2013 Roczny 8/2013 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2012
28-02-2013 Roczny 7/2013 Jednostkowy raport roczny Korbank S.A. za rok obrotowy 2012
14-06-2012 Roczny 13/2012 Zawarcie istotnej umowy o kredyt złotowy obrotowy
14-06-2012 Roczny 12/2012 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2011
15-06-2011 Roczny 24/2011 Jednostkowy raport roczny Korbank S.A. za 2010 rok