Raporty kwartalne

Data Typ Numer Temat Link
13-05-2013 Kwartalny 6/2013 Raport okresowy za I kwartał 2013 roku
14-02-2013 Kwartalny 5/2013 Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku
12-11-2012 Kwartalny 19/2012 Raport kwartalny za III kwartał 2012 r.
10-08-2012 Kwartalny 16/2012 Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.
10-05-2012 Kwartalny 10/2012 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r.
10-05-2012 Kwartalny 9/2012 Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2012 r.
10-08-2012 Kwartalny 7/2012 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.
14-02-2012 Kwartalny 6/2012 Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.
10-11-2011 Kwartalny 49/2011 Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 r.
10-11-2011 Kwartalny 48/2011 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r.
12-08-2011 Kwartalny 36/2011 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2011 r.
12-08-2011 Kwartalny 35/2011 Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2011 r.
13-05-2011 Kwartalny 18/2011 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r
13-05-2011 Kwartalny 17/2011 Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2011 r.
14-02-2011 Kwartalny 5/2011 Raport kwartalny za IV kwartał 2010 r.