Raporty

Data Typ Numer Temat Link
29-05-2013 Bieżący 11/2013 Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
29-05-2013 Bieżący 10/2013 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r.
29-05-2013 Bieżący 9/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
28-05-2013 Roczny 8/2013 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2012
28-02-2013 Roczny 7/2013 Jednostkowy raport roczny Korbank S.A. za rok obrotowy 2012
13-05-2013 Kwartalny 6/2013 Raport okresowy za I kwartał 2013 roku
14-02-2013 Kwartalny 5/2013 Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku
14-02-2013 Bieżący 4/2013 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r.
23-01-2013 Bieżący 3/2013 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.
23-01-2013 Bieżący 2/2013 Zawarcie istotnej umowy o kredyt złotowy obrotowy
23-01-2013 Bieżący 1/2013 Zawarcie istotnej umowy o kredyt złotowy na inwestycje Emitenta
21-11-2012 Bieżący 21/2012 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa światłowodowej sieci szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwanicach”
20-11-2012 Bieżący 20/2012 Zawarcie istotnej umowy na usługę transmisji danych na potrzeby jednostek oświatowych Gminy Wrocław
12-11-2012 Kwartalny 19/2012 Raport kwartalny za III kwartał 2012 r.
23-10-2012 Bieżący 18/2012 Wybór oferty Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. jako najkorzystniejszej w zamówieniu pn. „Usługa transmisji danych na potrzeby jednostek oświatowych Gminy Wrocław”
10-08-2012 Bieżący 17/2012 Pozytywna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu „Rozbudowa światłowodowej sieci szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwanicach”
10-08-2012 Kwartalny 16/2012 Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.
29-06-2012 Bieżący 15/2012 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. w dniu 29 czerwca 2012 r.
14-06-2012 Bieżący 14/2012 Korekta szacowanych wyników finansowych na 2011 rok
14-06-2012 Roczny 13/2012 Zawarcie istotnej umowy o kredyt złotowy obrotowy
14-06-2012 Roczny 12/2012 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2011
29-05-2012 Bieżący 11/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
10-05-2012 Kwartalny 10/2012 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r.
10-05-2012 Kwartalny 9/2012 Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2012 r.
15-02-2012 Bieżący 8/2012 Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.
10-08-2012 Kwartalny 7/2012 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.
14-02-2012 Kwartalny 6/2012 Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.
16-01-2012 Bieżący 5/2012 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.
13-01-2012 Bieżący 4/2012 Informacja o rezygnacji z publikacji raportów miesięcznych
13-01-2012 Bieżący 3/2012 Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2011 r.
11-01-2012 Bieżący 2/2012 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
05-01-2012 Bieżący 1/2012 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
23-12-2011 Bieżący 56/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta z Software Mind S.A.
20-12-2011 Bieżący 55/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
14-12-2011 Bieżący 54/2011 Raport miesięczny za miesiąc listopad 2011 r.
08-12-2011 Bieżący 53/2011 Zawarcie istotnej umowy przez KORBANK S.A.
23-11-2011 Bieżący 52/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
14-11-2011 Bieżący 51/2011 Raport miesięczny za miesiąc październik 2011 r.
10-11-2011 Bieżący 50/2011 Korekta prognoz wyników finansowych na 2011 rok
10-11-2011 Kwartalny 49/2011 Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 r.
10-11-2011 Kwartalny 48/2011 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r.
13-10-2011 Bieżący 47/2011 Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2011 r.
30-09-2011 Bieżący 46/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
29-09-2011 Bieżący 45/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
28-09-2011 Bieżący 44/2011 Zawarcie istotnej umowy
28-09-2011 Bieżący 43/2011 Zawarcie istotnej umowy
24-09-2011 Bieżący 42/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
15-09-2011 Bieżący 41/2011 Zawarcie istotnej umowy
14-09-2011 Bieżący 40/2011 Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2011 r.
14-09-2011 Bieżący 39/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
02-09-2011 Bieżący 38/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
14-08-2011 Bieżący 37/2011 Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2011 r.
12-08-2011 Kwartalny 36/2011 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2011 r.
12-08-2011 Kwartalny 35/2011 Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2011 r.
05-08-2011 Bieżący 34/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
04-08-2011 Bieżący 33/2011 Wybór oferty Korbank S.A. w postępowaniu o zamówienie publiczne przez Urząd Miejski Wrocławia
03-08-2011 Bieżący 32/2011 Uzyskanie zgody na świadczenie usług w wieżowcu SKY TOWER we Wrocławiu
28-07-2011 Bieżący 31/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
14-07-2011 Bieżący 30/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank S.A. ze spółką Elektromont S.A.
14-07-2011 Bieżący 29/2011 Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2011 r.
11-07-2011 Bieżący 28/2011 Zawarcie istotnej umowy przez KORBANK S.A.
04-07-2011 Bieżący 27/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
01-07-2011 Bieżący 26/2011 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r.
20-06-2011 Bieżący 25/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o. ze spółką Marsoft S.A.
15-06-2011 Roczny 24/2011 Jednostkowy raport roczny Korbank S.A. za 2010 rok
14-06-2011 Bieżący 23/2011 Raport miesięczny za miesiąc maj 2011 r.
03-06-2011 Bieżący 22/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
25-05-2011 Bieżący 21/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
19-05-2011 Bieżący 20/2011 Korekta raportu bieżącego nr 9/2011 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
13-05-2011 Bieżący 19/2011 Raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2011 r.
13-05-2011 Kwartalny 18/2011 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r
13-05-2011 Kwartalny 17/2011 Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2011 r.
20-04-2011 Bieżący 16/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D oraz zakończenia notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D
13-04-2011 Bieżący 15/2011 Raport miesięczny za miesiąc marzec 2011 r.
13-04-2011 Bieżący 14/2011 Wyrażenie zgody na zawarcie transakcji kupna-sprzedaży akcji
12-04-2011 Bieżący 13/2011 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010 rok
11-04-2011 Bieżący 12/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
11-04-2011 Bieżący 11/2011 Korekta raportu bieżącego nr 2/2011 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 r.
04-04-2011 Bieżący 10/2011 Zawarcie istotnej umowy przez Korbank – Media Cyfrowe sp. z o.o.
25-03-2011 Bieżący 9/2011 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
25-03-2011 Bieżący 8/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D
14-03-2011 Bieżący 7/2011 Raport miesięczny za miesiąc luty 2011 r.
23-02-2011 Bieżący 6/2011 Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk
14-02-2011 Kwartalny 5/2011 Raport kwartalny za IV kwartał 2010 r.
14-02-2011 Bieżący 4/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii D na dzień 15 lutego 2011 r.
10-02-2011 Bieżący 3/2011 Wprowadzenie akcji serii B, C i D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect
10-02-2011 Bieżący 2/2011 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 r.
01-02-2011 Bieżący 1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu EBI