Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 23 kwietnia 2018  r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu (53-677), przy ul. Nabycińskiej 19.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 KOR – struktura kapitalu zakladowego.pdf 2018

 KOR – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2018

 KOR – projekty uchwał ZWZ za 2018 instrukcja do głosowania i projekt