Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu (53-677), przy ul. Nabycińskiej 19.

 KOR – projekty uchwał ZWZ za 2017

 KOR – struktura kapitalu zakladowego.pdf 2017

 KOR – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2017

 KOR – projekty uchwał ZWZ za 2017 instrukcja do głosowania i projekt