Administratorem danych osobowych jest Korbank Media Cyfrowe Sp. z o.o. oraz Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp.z o. o. zwani dalej KORBANK z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław. Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacja umowy na usługi telekomunikacyjne jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy.

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych tj. adres e-mail: iod@korbank.pl lub adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Korbank Media Cyfrowe Sp. z o. o. , ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o. o. ,ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław.